SOI CẦU MIỀN BẮC thứ 5 ngày 22/01/2022

Biên độ 7 ngày

 • 06
 • 16
 • 35
 • 37
 • 38
 • 39
 • 68
 • 79
 • 89

Biên độ 6 ngày

 • 04
 • 05
 • 15
 • 18
 • 53
 • 56
 • 66
 • 83
 • 88
 • 98

Biên độ 5 ngày

 • 01
 • 03
 • 09
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 21
 • 25
 • 26
 • 33
 • 36
 • 40
 • 49
 • 50
 • 51
 • 58
 • 59
 • 61
 • 63
 • 65
 • 67
 • 69
 • 73
 • 77
 • 81
 • 86
 • 93
 • 97
 • 99

Biên độ 4 ngày

 • 00
 • 02
 • 07
 • 08
 • 17
 • 20
 • 23
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 34
 • 41
 • 46
 • 47
 • 48
 • 52
 • 57
 • 60
 • 78
 • 80
 • 85
 • 90
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • 96

THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Loto lâu chưa ra (loto gan)

69 14 ngày
06 14 ngày
22 14 ngày
91 13 ngày
08 13 ngày
88 13 ngày
24 12 ngày
25 12 ngày
03 11 ngày
11 11 ngày
70 11 ngày
71 11 ngày

Lô tô ra nhiều trong tháng qua

00 29 ngày
54 28 ngày
86 28 ngày
68 27 ngày
59 27 ngày
81 26 ngày
52 26 ngày
93 26 ngày
39 25 ngày
23 25 ngày
02 24 ngày
42 24 ngày